Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

torsdag, januari 13, 2005

Vanmaktens aggression i vågens efterdyningar

I kölvattnet till jättevågen kommer slammet upp till ytan. Man skulle ha hoppats på att efter en katastrof av den här digniteten, att medias fokus skulle ligga på hur svenskarna samlar sig för att gemensamt hjälpa varandra och de nationer som är rammade. Och visst sker det men det är inte så mycket det som media rapporterar om. Istället har man riktat in sig på en häxjakt på Göran Persson och hans regering, ivrigt påeldade av de borgerliga partiledarna. Katastrofen har rört upp en känsla och vanmakt och sorg djupt i den svenska folksjälen. Det tragiska är att vi efter att ha vaknat ur folkhemmets Törnrosasömn riktar vanmaktens aggression mot den statsmakt som vyssat oss. Istället för att på ett sunt sätt bearbeta traumat tar vi den lätta vägen och slår mot auktoriteten. Det må va hänt, jag tror Göran kan ta det. Vad värre är, är att de borgerliga trots statsministerns uppmaning till nationell samling, knappt två veckor senare, på given signal ropar FY DIG Göran! De borgerliga känner av folkhemsvågen och är inte sena att surfa på den och dra politiska poänger! Det är ruttet. Till och med i denna alvarliga stund är deras blick fäst på regeringsskifte 2006. Svenska folk, se upp ur ankdammen! Regeringen har gjort vad de kunnat och INGEN annan svensk regering skulle ha gjort det bättre. Det som hänt är helt enkelt omöjligt att förutse eller ens ta in. Give it a break and get on with it!