Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

torsdag, maj 17, 2007

Ministerstyre

Tisdagen den 3 april läser vi i Mitt i Vasastan att skolministern gått in och stoppat ett försök med verklig elevdemokrati på Globala Gymnasiet i Stockholm. Det är mycket olyckligt av flera grunder. Dels därför att det är ett försök som de inblandade ser som lyckat och dels för att skolministerns pressekreterare Andreas Åström försvarar det med ”Vi är emot det av princip.” Att lägga ner ett positivt projekt bara för att man har en politisk princip är ytterst oroväckande. Skolan ska drivas med det som det förmedlar nämligen kunskap, inte ett godtyckligt politiskt program.
Att eleverna ska formas till demokratiska tänkande individer står både i läroplan och skollag och då är det väl fantastiskt att en skola faktiskt uppnått äkta medbestämmande och inte en blek ursäkt till demokrati som elevråd tyvärr många gånger marginaliseras till. Speciellt märkligt är det att skolministern underkänner myndiga personers förmåga att förvalta en skola. Samma myndiga personer kan bli invalda till Sveriges riksdag och delta i att styra landet. Så inte nog med att Jan Björklund förvägrar dem laglig rätt till medbestämmande utan han förminskar dem som människor utan att ha någon som helst koll på deras kompetens. Allt detta för att hålla på en princip?
Vidare är detta olyckligt för att medbestämmande och delaktighet är några av människans mest grundläggande behov. När detta behov inte fylls resulterar det ofta i konflikter, likgiltighet, maktmissbruk och till och med mobbning. En skola där eleverna känner sig sedda och hörda är en skola där ingen ordningspolis behövs därför att eleverna mår bra. En skola där eleverna mår bra är en skola med goda studieresultat. Friends har arbetat på över 1000 skolor med förebyggande arbete mot kränkande behandlig. En tydlig trend vi ser är att skolor med aktiv elevdemokrati är skolor med mindre förekomst av kränkningar.
Om en myndighet stoppar hur en skola administreras ska det vara på en grundval endast att skolan bortom all tvivel är misskött. Sedan om den organiseras med anställd utbildad personal eller med anställd utbildad personal i samarbete med elever är helt irrelevant.
Fungerar arbetet bör istället skolministern och hans departement ta lärdom av detta och låta fler prova på. Låt politiken formas av erfarenheten och inte tvärt om.
Det är dags att sittande regering börjar föra en skolpolitik som är för elever, inte emot dem.