Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

torsdag, maj 17, 2007

Religionens skadlighet?

Appropå relgionens förmodade skadlighet så trillade jag på följande vetenskapliga referat. Nu är det bevisat. religion är bra för människan:

I Koenig och Cohens översikt över religionsforskningen år 2001(The Link between Religion and Health) påvisar de att av 100 undersökningar om religionens effekt på hälsa visar 79 på ökat välmående, 13 på visst ökat välmående, emedan endast en undersökning visade på negativa följder.

Etiketter: , , ,