Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

torsdag, maj 17, 2007

Religiosofobi

Titt som tätt dundrar man i media eller privata diskusioner om religionens fördärvlighet. Men är det verkligen så att att religiösa beter sig sämre än ateister (som också är religiösa på sitt sätt) Här följer en insändare angående en sådan attack
som publicerades i Stockholms fria november 2006

Carl Ek verkar hata kristendomen. Han överdriver kraftigt när han i Stockholms Fria den 3/10 beskyller den för allt möjligt ont utan belägg. Samtidigt efterlyser Ek en debatt om vad kristendomen egentligen står för och det vill vi ge gensvar på här.
Visst har det begåtts brott i kristendomens namn och kristna förmår, precis som alla andra människor, inte alltid leva upp till sina ideal. Men det är inte alls så illa som Ek påstår. Vi vill vara tydliga och säga att våld, förtryck och rasism aldrig kan motiveras utifrån sann kristen tro.
För att vända på Carl Eks resonemang: Man kan sammanfatta kristendomens väsen i följande: den är en människo- och naturvänlig åskådning, som är kvinnovänlig, bejakar sexualitet och är inte homofobisk. Den är också vetenskapsvänlig. Men framförallt är den vägen, öppen för alla, till gemenskap med Gud.
Enligt bibeln är människan skapad till Guds avbild. I kyrkans barndom var den en social revolution jämfört med sin samtid. ”Nu är ingen jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus.” (Galaterbrevet 3:28) Humanismen föddes ur kristen moral och människosyn på 1400-talet. Det var först på 1800-talet som humanismen blev sekulär. Arbetarrörelsen i både England och Sverige gick hand i hand med väckelserörelserna. Det är ingen slump att medborgarrättsrörelsen i USA leddes av, just det, en pastor.
Att förvalta skapelsen är kristen etik. Kristna har i alla tider engagerat sig för miljön. Den moderna djurrättsrörelsen har sitt ursprung i kristna kretsar.
Kristendomen gav oss vårt rättsystem. Sveriges första kvinnofridslag fick vi på 1200-talet i det första kristna landskapet, Västergötland. Svenska baptistförbundet gav kvinnor rösträtt på 1850-talet. Frälsningsarmén var först med kvoterat ledarskap. Deras församlingar leds av en man och en kvinna.
Det första budet Gud ger människan är att ha sex. Den klassiskt kristna synen att sex hör till äktenskapet bottnar inte i att det ses som skamligt utan som något heligt. Det betyder inte att de kristna som tror på det hatar eller ringaktar någon som lever annorlunda. Homofobi, hatiska utryck mot homosexuella är oerhört ovanligt i svensk kristenhet men vanligt i det sekulära samhället.
Kristendomen har lagt grunden för utbildningsväsendet och vetenskapen. Samtliga europeiska universitet grundades ur teologiska institutioner. Naturvetenskapen föddes i klostren på tidig medeltid.
Den indignation Ek ger uttryck för är inte faktabaserad. Den bottnar i ideologisk motvilja, och är ett eko av att upplysningsideologin svartmålade medeltid och kristendom för att hävda sin egen förträfflighet. Historien blev snedvriden. Påståendet att kristendomen har fler människoliv på sitt samvete än nazism och kommunism är inte sant. De dödsiffror som kan härröras kristet maktmissbruk (under 1500 år) kommer inte ens i närheten av de massmord som kommunism och nazism har åstadkommit under några decennier. Än idag mördas kristna av regimen i Kina. Notera att dessa båda ideologier har samma moder som sekulärhumanismen, d.v.s. Upplysningen. Nazismen hämtar ju bland annat bränsle från evolutionsläran.
Kolonialismen med dess övergrepp har mer med eurocentrismen, idén om att västerländsk kultur är överlägsen andra, att göra än med kristendomen. Det finns inget om detta i den kristna läran. Tyvärr har dock missionen tidvis varit eurocentriskt präglad. Idag har kristen mission gjort upp med detta och är kulturkänslig, medan västerlandets eurocentriska exploatering fortsätter i oförminskad styrka med Coca Cola och IMF i spetsen. Varför är det förresten så hemskt att vi missionerar? Det enda vi vill är ju att andra människor ska få uppleva Guds befriande kärlek.

Etiketter: , , , , ,