Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

måndag, oktober 29, 2007

10 skäl att överge ateismen

Trillade på en sida som listade 20 skäl att överge kristendomen. Den var som vanligt full av fördomar överdrifter och rena rama faktafel. Här är min egen subjektiva lista över 10 skäl att överge ateismen.

Vart man än vänder sig på forum på internet finner man ateister som med brinnande frenesi missionerar för sin världsbild men framför allt misskrediterar andras, i synnerhet kristendomen. De kallar sig ofta fritänkare. Frågan är om man verkligen är fritänkande när ateismen har varit norm för all offentlig debatt/politik/skola i Sverige sedan början av 1900-talet? Att även Ateismen är en form av groupthink(och religion) är ju ganska uppenbart. Varje ideologi, religion eller världsbild bär på sina svagheter, tankeluckor och lik i garderoben. Ateismen är inte på något sätt ett undantag. Tvärtom, ska vi börja svärta ner varandras livsåskådning då är ateismen en lätt sak. Ateismen är inte på något sätt mer logisk, rationell, kunskapsorienterad eller trygg än kristendomen eller islam eller vad man nu vill skjuta på.

Jag rekommenderar följande klargörande rulle
http://video.google.com/videoplay?docid=-3113702169494333876

Här bjuder jag på 10 själ till att inte vara ateist.

1. Ateismen grundas på själviskhet.
"Ingen ska säga till mig hur jag ska vara" vilket naturligtvis är verklighetsfrånvänt och farligt eftersom alla behöver en tillrättavisning då och då, från andra människor eller högre ort.

2. Ateismen är auktoritetstroende
Ateistens Gud är vetenskapen och tron på att det finns en absolut rationalitet. Det vetenskapsmannen säger är ateistens lag. Vetenskapen i sig själv är huruvida inte objektiv utan varje vetenskapligt resultat är lika mycket en produkt av vad vetenskapsmannen (eller kollektivet) har för världsbild, förutfattad ide, tolkning, ekonomisk stöd och politik. Att grunda en solid ideologi på vetenskapen låter sig inte göras. Rationalitet är heller inte objektiv. Vad som anses som rationellt är relativt till situation och tycke. Logik kan heller inte användas för att motbevisa Gud.

3. Ateismen blandar vetande med tro på ett otillbörligt sätt
Det tydligaste exemplet på detta är hur ateisterna använder evolutionsteorin som belägg för att Gud inte finns. En vetenskaplig teori kan man inte dra ideologiska eller trosmässiga växlar ifrån. Gör man det är det inte längre vetenskap utan religion. Den har till och med ett namn Evolutionism.
Vetenskapen handlar om kalla fakta och så fort man tar moraliska och ideologiska ställningstagande utifrån detta är vi på mycket tunn is. Att nazister och kommunister hämtade sin världsbild ur darwinsimen är ingen hemlighet och det borde avskräcka en från att ytterligare låta vetenskapen fylla en större kappa en den är avsedd för. Vetenskapen ska kontrolleras av moral och ideologi, inte tvärt om. Att sen evolutionsteorin från början var en ideologisk trossats och inte vetenskaplig teori är något som ytterligare ställer till det. (och en annan diskussion)

4. Ateismen är ohälsosam
Forskare (de har ju alltid rätt) har nyligen studerat religionens effekt på hälsa och välmående. Endast en av 100 undersökningar visade på negativt inflytande, typ 10 på neutralt och resten visade att religionsutövning får positiv effekt. Ett ickereligiöst leverne torde således vara ohäslosamt...

5. Ateismen är våldsam och grym
Ateismens ideologier har skördat mer dödsoffer än någon annan religion.
Jakobinerna, en ateistisk rörelse tog död på 250000 människor i frankrike på 1700 talet. Totalt har ateistiska ideologier under 1900 talet skördat närmare 200 miljoner människoliv.

6. Ateismen är extremt intolerant
I den ateistiska värlsbilden finns inte rum för någon annan världsbild. All religiös observation reduceras till något man gör privat, typ en hobby som absolut inte får blandas in i utbildning och politik. Det är extremt intolerant eftersom man inte kan skilja människan från hennes världsbild. Kristendomen å andra sidan hymlar inte med att man har den enda sanningen, men samtidigt är andra världsbilder en förutsättning för kristendomen. Kristendomen accentuerar valet. Har man inget att välja mellan finns inget val. Alltså måste kristendomen samexistera med annan livsåskådning.

7. Ateismen sprider lögner.
Ett tydligt exempel på på pseudovetenskaplig ateism har vi i Richard Dawkins som kommit på att de 98% av världens befolkning lider av ett evolutionistiskt virus som han kallar meme. Det gör att man blir korkad och tror på Gud. Turligt nog för honom tillhör han de 2 % som inte är infekterade. Otroligt att någon tar den där killen seriöst.

8. Ateismen hämmar vetenskapens framgång
På grund av att ateismen har tagit vetenskap och utbildning gisslan så hämmar ateismen kunskapens framgång. Allt som tyder på en verklighet utanför det fysiska sopas bort och den professor som utrycker misstro på utvecklingsläran riskerar att få sparken. Precis som för Gallileo, det är bara att borden har vänts.

9. Ateismen är arrogant okunnig och fördomsfull.
Den vanliga anklagelsen mot religion är att det handlar om okunnighet, blind tro och vetenskapsfientlighet. Alla dessa anklagelser är felaktiga. Alla europeiska universitet grundades som teologiska skolor. Vetenskap, språk och historia kom som effekt av studiet av Gud. Den moderna vetenskapen föddes i kloster. De bibliska texterna har diskuterats och undersökt in i minsta beståndsdel och dagens kristendom baseras på tusentals år av av tänkande. Blind tro och okunnighet finns inte i det sammanhanget. Det är oerhört arrogant av ateister att bortse från det tankegodset.

10. Ateismen är i grunden människofientlig.
På grund av att man drar ideologiska växlar från darwinismen förminskar ateisterna människovärdet. Det människovärdet som tillmäts människan inom tex humanistiska kretsar har inte sin grund i ateismen utan kristendomen. Humanismen växte fram på 1400-talet som en produkt av kristen tro. Det var inte förrän på 1900 talet som humanismen blev uttalat sekulär.

Man kan säga mycket mer om ateismen men det orkar nog ingen läsa...

Summa sumarum. Problemet med religionen är inte ett problem med religionen persé utan med mänskligheten. Var helst vi organiserar oss uppstår, maktmissbruk, groupthink, inskränkthet, extremism och våld. Spelar ingen roll om det är en kristen grupp, ateistisk, socialistisk eller annan intresseorganisation, för eller senare spårar det ur på ett eller annat sätt.

/Mordecai

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

1. Det finns ingen täckning för ditt påstående. Du förväxlar ateism med anarkism. Två helt skilda saker.

2. Det vetenskapsmannen säger är INTE lag. Vetenskapliga teorier är något man håller för sant tills någon kommer fram med en bättre teori. Alla teorier ifrågasätts hela tiden. Om någon kommer på en teori som visar sig stämma bättre, så överges den första teorin. Till skillnad från religionen som överger sina dogmer först när de blir skrattretande felaktiga.

3. Nu säger du saker som inte stämmer med verkligheten. Hitler var medlem i katolska kyrkan hela livet, många präster var nazister, kommunisterna bytte gudstro mot en lika fanatisk ideologitro, Darwin hade en teori som han baserade på observerbara fakta, vilket faktiskt inte är en trossats.

4. Det hör till god ton att lämna en källhänvisning när man kommer med påståenden om vetenskapliga undersökningar. Detta gör man för att andra ska kunna kontrollera uppgiften och se om din tolkning är korrekt.

5. För det första så är det inte de ateistiska inslaget i kommunismen som är orsaken till grymheterna. Och om religionen skulle vara någon slags skydd mot grymhet skulle jag gärna höra hur du förklarar Ruwanda, hutu-tutsi-konflikten, korstågen, häxbränningar, mord på abortläkare, inkvisitionen, franska katolikernas utrotande av protestanter på 1600-talet... ja jag kan hålla på hur länge som helst.

6. Ateism betyder att man inte tror på gud. Du är förmodligen ateist i förhållande till Zeus. Inom ateismen ryms en stor mängd livsåskådningar, inte bara en. Och vilken kristen sanning menar du egentligen? Den katolska?, Den protestantiska? Den ortodoxa? Snakehandlers i Kentucky? Pastor Phelps sanning? Eller menar du bara din?

7. Än en gång bör du backa upp ditt påstående med källhänvisning. Det är uppenbart att du inte förstår teorin om memer. Du kanske skulle läsa vad Dawkins skriver.

8. Nej, det stämmer inte. Det är bara det att det religiösa inte ryms i den vetenskapliga metoden. De som ifrågasätter evolutionsteorin har helt enkelt inget att ersätta den med. Argument av okunnighet ("Jag förstår inte hur det fungerar, altså måste det vara gud som skapat det").

9. Orsaken till att vetenskapen började i klostren var för att det bara var där som man hade tid att forska. Men hur många munkar fördrevs för att deras forskning inte stämde med kyrkans dogmer? Gång på gång har religionen fått backa på sina dogmer för att de inte stämmer med hur verkligheten fungerar. Men det har inte skett utan en våldsam kamp för att behålla makten. Intressant att du nämner Galileo förresten.

10. Det finns inget i ateismen som förminskar människovärdet. Tvärt om är det en ateistisk tanke att alla mänskor är lika mycket värda. Inte bara de som har samma tro. Den protestantiska kyrkan hade stödde aktivt slaveriet i nordamerika. Det var agnostiker och ateister som hjälpte till att avskaffa den.

Du får gärna tro vad du vill, du får predika och hävda att det finns ett flygande spagettimonster som styr och ställer med allt i välden om du så önskar.
Men om du kräver att din tro ska vara vägledande för hur jag lever mitt liv, då öppnar du dörren för att jag som ateist ska kritisera det du tror på och visa för världen hur löjlig jag tycker din ståndpunkt är.

9:23 fm  

Skicka en kommentar

<< Home