Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

måndag, oktober 29, 2007

Demokrati har blivit religion.

Häromdagen utfrågades en mängd kulturpersonligheter i SVT om Gud är demokrat. Helt tokig fråga i mitt tycke. Svaret på frågan påverkas ju helt av ens gudsbild. Ateisten Björn Ulweus var ju inte helt oväntat rabiat emot konceptet. Frågan blottlägger ett större fenomen. Demokrati och humanism är på väg att bli religion i västerlandet. Tydligast syns det på hur brutalt demokrati evangeliseras över världen. Att USA fört krig med demokratin som svepskäl är ju allmänt känt men numera har ju även Sverige sin egen lilla korstågsstyrka i Afghanistan. En paradox av dimension att påtvinga demokrati med våld. Mycket bistånd och lån till fattiga nationer ges endast mot löfte om demokratiska reformer. Utpressning alltså. Men säger du, demokrati är ju bra. Det är det, men så fort vi tar oss sådana friheter är linjen mellan befrielse och förtryck, ekonomisk stöd och kolonialism hårfin. Att över huvud taget kritisera demokratin är idag socialt och karriärmässigt självmord. Det visar hur hårt vi håller om den.
Om Gud är demokrat eller inte är egentligen helt irrelevant. Demokrati har vi därför att människor är maktgalna och ofullkomliga. De monoteistiska religionerna ser Gud som allsmäktig, allvetande, allvis och ofta kärleken själv. Alltså vet han alltid bäst och behöver inte ha ett parlament. Däremot så ger han människan fri vilja, vilket borde betyda att han tycker att människan ska vara med och bestämma sina egna angelägenheter. Men Gud har veto. I panteistiska religioner är gudskonceptet luddigt och ses ofta som en energi. En energi har inga bestämda åsikter och kan därför inte sägas vara demokratisk. Däremot har människan möjlighet att välja hur i balans man ska vara med den energin. Demokratin ska absolut beskyddas men den får aldrig bli religion. Den är inte svaret på alla våra frågor och kan lätt missbrukas.

Etiketter: , , , , ,