Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

torsdag, april 24, 2008

Tibetanbuddismens mörka förflutna

Dalai Lama är snäll. Han säger snälla saker. Han är mild och tolerant. Fin kille. Men riket han företrädde i sin ungdom var ett av de värsta feodalsystem världen har skådat. På toppen satt han själv tillsammans med en handfull andra lamor och en liten klick adel. Tillsammans förslavade de 90% av befolkningen, tvingade dem till att samla rikedom åt klostren utan att ge någonting tillbaka. De livegna fick sköta sin försörjning själva. Sedan fick de betala skatt på allt från att plantera ett träd till att vara arbetslös, eller gå till grannbyn. Opponerade de sig stack man ut ögonen på dem eller drog ut tungan. De kvinnliga livegna togs regelmässigt till klostren för att tillfredställa munkarna. Barn tvångsrekryterades till klostren. Där förekom sexuella övergrepp. Själv ägnade sig den unge Dalai Lama att gå runt i sitt 1000 rum stora palats och pratade om kärlek med en tysk som var SS-officer. (Sju år i Tibet) De olika munkordnarna slogs mot varandra om herraväldet i över 500 år. Faktum är att de fortfarande ryker ihop fast nu i exil. I början av 90 talet skulle man utse en ny lama i en konkurrerande order till Dalai Lamas egen. Han blandade sig i valet vilket rörde upp starka känslor, upplopp, hot, våld och trakasserier.
Nu står munkarna på barikaderna och kräver Tibets självständighet (något de inte haft på 600 år) och att de mänskliga rättigheterna respekteras. Det verkar som om femtio år i exil har fått dem på bättre tankar, eller är det bara ett PR-trick?

Läs mer om eländet på www.globalresearch.ca

Det är dags att sluta gulla med Dalai Lama och hans typ av buddism. Han precis som alla andra har sin egna agenda och har fattat hur han skall charma väst för att få oss dit han vill.

(Därmed inte sagt att Kina har rätt att hålla på som de gör)