Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

måndag, oktober 29, 2007

Colin Powell är ingen god förebild

Insändare till Dagen som publicerades i september apropå att en internationell kristen rörelse, Willow Creek hade inbjudit Colin Powell som talare för en konferenens med tusentals kristna ledare världen över.

I slutet av denna månad bjuds kristna ledare in till Leadership Summit av Willow Creek Sverige. Till denna videokonferens har man bjudit in två minst sagt kontroversiella talare; Jimmy Carter och Colin Powell. Båda har gott om lik i garderoben och jag ifrågasätter deras lämplighet som förebilder för kristna ledare. Jag ska koncentrera mig på den senare. Colin Powell är onekligen en duktig ledare som har gått från soldat till utrikesminister i världens mäktigaste land. Men vad har han gjort med sin makt? Sedan Vietnamnkriget har han haft sitt finger med i de flesta amerikanska militära aktioner vars motiv många gånger varit allt annat än nobla. Värst är dock Irakkrigen. Båda var folkrättsvidriga krig som motiverades med lögner. Gulfkriget var skissat på långt innan Irak gick in Kuwait. Man väntade på en förevändning för att övertyga kongressen om angrepp på Irak. Denna förevändning var inte själva angreppet på Kuwait utan att Saddam mobiliserade vid gränsen till Saudiarabien för att angripa dem. Detta visade sig vara en ren lögn. Allt Saddam ville var att knyta oljefyndigheter i norra Kuwait till sig. Huvudansvarig för Operation Desertstorm var ingen annan än Colin Powell. Detta krig som i media beskrevs som kliniskt var ytterst blodigt med upp till 200000 civila dödsoffer. Nästa attack var än mer ogrundad. Få människor kan sägas ha ljugit för hela världen. Powell är en av dem. Inför FN och hela världen hävdade han att Irak hade massförstörelsevapen och samarbete med Al Qaida. Sedermera har Vita huset erkänt att det inte fanns några massförstörelsevapen. Inte heller har länken till Al Qaida kunnat påvisas. Däremot är det dokumenterat att CIA har hjälpt Saddam till makten och utbildat hans trupper. Powell var (precis som hans föregångare George Shultz i Bush d.ä regering) tidigare styrelseledamot i Bechtell ett företag som har byggt Saddams berömda bunker. Samma företag har nu fått kontraktet på återuppbyggnaden av infrastrukturen i Irak. Vidare är de kemiska fabriker där Saddam gjorde sina kemiska vapen byggda av amerikanare. Colin Powell har alltså bidragit till att avsätta deras egen kille på ett synnerligen blodigt sätt, orsakat enormt lidande för den Irakiska befolkningen och ordentlig destabilisering i världen. Terrorgrupper poppar upp som svampar ur jorden och antalet dödsoffer är enligt vissa beräkningar hundratusentals. En man med hans ställning och erfarenhet kan knappast ha varit ovetande om hur det egentligen låg till. Det är svårt att veta om han vunnit något personligen på kriget men hans tidigare arbetsgivare ovan har tjänat grova pengar. Så har också de andra krigshetsarna i Vita huset. Flera har varit eller är med i styrelser för och har stora aktieportföljer i de olje, vapen och konstruktionsföretag som nu profiterar på förödelsen i Irak. Till Colins försvar ska dock sägas att han i mycket har bromsat de andra krigshetsarna. Det fråntar honom dock inte ansvaret för det som skett under hans styre eller de lögner han har spridit.

Det enda riktiga för Willow Creek Sverige är att ställa in konferensen och för alla ni som tänkt att delta, att bojkotta Leadership Summit tills Willow Creek har vett att anlita bra förebilder.