Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

måndag, oktober 29, 2007

Feminismen och frimurarna

Vad är det med alla dessa gubbar och deras hemliga klubbar? Vuxna karlar som har hemlisar tillsammans och utför ockulta riter. Frimurarordnarna är en enorm maktfaktor inom näringsliv och politik. Att gå med i en order är detsamma som att säkra sin karriär. Kritiken mot ordnarna kommer främst från konspirationsteoretiker och kristna. Men de som har mest att förlora på ordensväsendet, kvinnorörelserna är det förvånansvärt tyst om. Feministerna har varit inne och petat på det mesta i samhället, och det med rätta. Men så länge man inte tagit i itu med gubbklubbarna är det som att mildra symptom inte sjukdomen. I logerna skapas kontakterna, diskuteras politiken och stora företagssammanslagningar. Hur ska kvinnorna kunna vara med och påverka när det inte har något tillträde till de slutna rummen? Varför är feministrörelsen så tyst i frågan? Illuminatis grundare Weishaupt skrev i ett brev 1778 att de skulle starta systrasällskap av radikala feminister. Syftet var följande: ”De skulle göra oss en stor tjänst och förse oss med både mycken information och pengar, och det skulle passa charmant i smaken för många av våra mest trogna medlemmar, som älskar sex.” Senare skriver han att systrasällskapen skulle utan deras egen vetskap i slutändan styras av män.
Nu blev Illuminati ganska snabbt upplöst, men dess påverkan på frimurarlogerna var stark under en period. Förhoppningsvis var de inte de som satte igång kvinnorörelserna men det visar med all klarhet logernas syniska inställning till kvinnor. Det är dags att alla som kallar sig feminister och verkar för sann jämställdhet reagerar, Upplös ordensväsendet.