Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

måndag, oktober 29, 2007

Kriget mot friskolor

Jan Björklund och alla andra i maktens korridorer som för ett korståg mot konfessionella friskolor bör lära sig detta: Det finns igen neutral världsbild. D.v.s. att inta en icke religiös ståndpunkt i skolfrågor är inte mer neutralt att inta en religiös. Man blir inte mindre fundamentalistisk om man förbjuder religiösa inslag i skolan utan snarare tvärtom. Att ta ett sådant beslut är att vara både fundamentalistisk, inskränkt och intolerant. Svenska skolan är inte objektiv. Den grundar sig på sekulärhumanistisk och socialistisk världsbild, i vilken man reducerar all annan livsåskådning än den egna till ”privatsaker”. Det finns ingen solid filosofisk, vetenskaplig eller rationell grund att hävda att en sekulär världsbild skulle vara mer neutral, objektiv eller mindre indoktrinerande. Det gör den svenska kommunala skolan i allra högsta grad konfessionell. I den nya lagen förbjuds skolor att undervisa om skapelsevetenskap. Den allsmäktiga evolutionsteorin är allenarådande. Kanske Björklund och de andra skulle må bra av lite idéhistoria. I likhet med skapelsevetenskap har evolutionsteorin religiösa och ideologiska rötter, inte vetenskapliga. I de gamla sumerernas religion förekom evolutionstanken, grekiska filosofer lyfte fram den från ett filosofiskt perspektiv och ateistisk filosofi blev det på 1700-talet. Det Darwin gjorde var att ikläda den pseudovetenskapliga kläder. Faktum är att hade The Origin of Spieces publicerats idag hade Darwin inte tagits på allvar. Han hittade på teorin innan han hade bevisen, något som han själv medger i boken. Det är riktigt usel vetenskap helt enkelt. Sedan dess har drivkraften att hitta bevisen för Darwins idé framförallt varit idéologiskt, religiöst och politiskt motiverade. Alltså finns det heller ingen grund att förbjuda skolor att undervisa om intelligent design. Det är dags för ett paradigmskifte i svensk skola där man tillerkänner alla världsbilder existensberättigande. Det viktiga är att all undervisning sker med människans okränkbara värde som grund. Det märkliga i resonemanget är, att om föräldrar eller organisationer vill erbjuda en religiös uppfostran, då är det indoktrinerande men om staten vill påtvinga en sekulär uppfostran då är det upplysande. Trångsynt var ordet.

Etiketter: , , , , , ,