Mordecai

Mordecai was the uncle of Esther in the Book of Esther from the Bible. When everyone was forced to bow down to the nonsence of his time he stood his ground and refused. I am an opinionated man and this is where i stand up for what I believe in. Many articles are in swedish.

Namn:
Plats: Sweden

lördag, juni 21, 2008

De som svek yttrandefriheten

Samtliga på listan nedan är de som är ansvariga för att ha strypt yttrandefriheten och den personliga integriteten i ett land som har ställt sig i först i ledet mot "1984". Sverige är nu ett av världens absolut mest kontrollerade länder. Tragiskt. För vad? Ett hot om terrorister (som kanske finns) som aldrig gjort något på svensk mark eller någonsin uttalat hot mot oss! Snacka om Phantom Menace.


Acketoft, Tina fp Skåne läns västra
Andersson, Jan c Hallands län
Andersson, Yvonne kd Östergötlands län
Andrén, Gunnar fp Stockholms län
Anger, Staffan m Västmanlands län
Appelros, Staffan m Malmö kommun
Arkelsten, Sofia m Stockholms kommun
Asplund, Lena m Västernorrlands län
Attefall, Stefan kd Jönköpings län
Axén, Gunnar m Östergötlands län
Backman, Hans fp Gävleborgs län
Bengtson Skogsberg, Eva m Kalmar län
Bengtsson, Finn m Östergötlands län
Berg, Ulf m Dalarnas län
Bergheden, Sten m Västra Götalands läns östra
Bergkvist, Anna m Kronobergs län
Bergström, Sven c Gävleborgs län
Bill, Per m Uppsala län
Blix, Gustav m Stockholms kommun
Bouveng, Helena m Jönköpings län
Brodén, Anita fp Västra Götalands läns norra
Brännström, Katarina m Kronobergs län
Carlsson, Ulrika c Västra Götalands läns östra
Cederbratt, Mikael m Västra Götalands läns norra
Cederfelt, Margareta m Stockholms kommun
Danielsson, Staffan c Östergötlands län
Davidson, Inger kd Stockholms län
Eldensjö, Kjell kd Södermanlands län
Elinderson, Lars m Västra Götalands läns östra
Engblom, Annicka m Blekinge län
Engström, Hillevi m Stockholms län
Enochson, Annelie kd Göteborgs kommun
Enström, Karin m Stockholms län
Ericson, Jan m Västra Götalands läns södra
Eriksson, Erik A c Värmlands län
Ertsborn, Jan fp Hallands län
Fahmi, Mahmood m Stockholms kommun
Federley, Fredrick c Stockholms kommun
Flyborg, Eva fp Göteborgs kommun
Garstedt, Inge m Malmö kommun
Gerdau, Mats m Stockholms län
Granbom, Karin fp Östergötlands län
Gunnarsson, Rolf m Dalarnas län
Gustafsson, Holger kd Västra Götalands läns östra
Gustafsson, Lars kd Hallands län
Habsburg Douglas, Walburga m Södermanlands län
Hagberg, Liselott fp Södermanlands län
Hamilton, Björn m Stockholms län
Hamilton, Carl B fp Stockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte m Skåne läns västra
Hammarbergh, Krister m Norrbottens län
Hansson, Anders m Skåne läns södra
Hedquist, Lennart m Uppsala län
Henriksson, Emma kd Stockholms län
Hjälmered, Lars m Göteborgs kommun
Holm, Christian m Värmlands län
Jernbeck, Isabella m Stockholms län
Johansson, Annie c Jönköpings län
Johansson, Bengt-Anders m Jönköpings län
Johansson, Jörgen c Västmanlands län
Johansson, Mats m Stockholms kommun
Johnsson, Jeppe m Blekinge län
Jönsson, Christine m Skåne läns södra
Khelili Dylami, Reza m Stockholms kommun
Kierkemann, Marianne m Hallands län
Kihlström, Dan kd Värmlands län
Kinberg Batra, Anna m Stockholms län
Kjellberg, Bertil m Västernorrlands län
Kjellin, Margareta B m Gävleborgs län
Kornevik Jakobsson, Maria c Västra Götalands läns västra
Krantz, Tobias fp Jönköpings län
Larsen, Sofia c Örebro län
Larsson, Nina fp Värmlands län
Lavesson, Olof m Malmö kommun
Leivik, Björn m Västra Götalands läns norra
Levi, Lennart c Stockholms län
Lilliehöök, Anna m Stockholms kommun
Lindblad, Göran m Göteborgs kommun
Lindblad, Lars m Skåne läns södra
Lindén, Lars kd Västernorrlands län
Lindgren, Else-Marie kd Västra Götalands läns södra
Lundgren, Kerstin c Stockholms län
Lundqvist-Brömster, Maria fp Västerbottens län
Löfgren, Ulla m Västerbottens län
Löfsjögård, Malin m Stockholms län
Malm, Fredrik fp Stockholms kommun
Malmberg, Betty m Östergötlands län
Montan, Göran m Skåne läns norra och östra
Nilsson, Karin c Kronobergs län
Nilsson, Mats G m Stockholms kommun
Nilsson, Nils Oskar m Stockholms län
Nilsson, Rolf K m Gotlands län
Nilsson, Ulf fp Skåne läns södra
Norlén, Andreas m Östergötlands län
Olsson, Kent m Västra Götalands läns västra
Oscarsson, Mikael kd Uppsala län
Pehrson, Johan fp Örebro län
Persson, Sven Gunnar kd Örebro län
Persson, Sven Yngve m Skåne läns västra
Pethrus Engström, Désirée kd Stockholms kommun
Pettersson, Göran m Stockholms län
Pettersson, Lennart c Skåne läns västra
Pilsäter, Karin fp Stockholms län
Plass, Maria m Västra Götalands läns västra
Polfjärd, Jessica m Västmanlands län
Pourbaix-Lundin, Marietta m Stockholms län
Qarlsson, Annika c Västra Götalands läns norra
Rivière, Helena m Stockholms kommun
Roszkowska Öberg, Eliza m Stockholms län
Rothenberg, Hans m Göteborgs kommun
Runegrund, Rosita kd Västra Götalands läns västra
Sacrédeus, Lennart kd Dalarnas län
Sander, Mats m Skåne läns västra
Schulte, Fredrik m Stockholms län
Sellén, Birgitta c Västernorrlands län
Sjösten, Ulf m Västra Götalands läns södra
Staxäng, Lars-Arne m Västra Götalands läns västra
Sundell, Ola m Jämtlands län
Svantesson, Elisabeth m Örebro län
Svensson, Ingvar kd Stockholms län
Sydow, Henrik m Hallands län
Ternström, Solveig c Stockholms kommun
Thalén Finné, Ewa m Skåne läns södra
Thingwall, Göran m Stockholms län
Tiefensee, Roger c Södermanlands län
Tjernberg, Gunilla kd Västerbottens län
Tobé, Tomas m Gävleborgs län
Tornberg, Stefan c Norrbottens län
Tysklind, Lars fp Västra Götalands läns västra
Wachtmeister, Peder m Södermanlands län
Wallmark, Hans m Skåne läns norra och östra
Weibull Kornias, Marie m Skåne läns västra
Westerholm, Barbro fp Stockholms län
Widegren, Cecilia m Västra Götalands läns östra
Widman, Allan fp Malmö kommun
Wigström, Cecilia fp Göteborgs kommun
Wikström, Rune m Stockholms län
Winbäck, Christer fp Västra Götalands läns östra
Vänerlöv, Ingemar kd Västra Götalands läns norra
Västerteg, Claes c Västra Götalands läns södra
Zander, Solveig c Uppsala län
Åkesson, Anders c Kalmar län
Åsling, Per c Jämtlands län